Wijzigingsbesluit van de Subsidieregeling Kinderopvang Brummen

Kenmerk Z054757 / D347161

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

 

Heeft besloten:

 

  • 1.

    De notitie “aanpassingen uitvoeringsnotitie Kinderopvangregelingen Brummen” vast te stellen (D347160).

  • 2.

    Het wijzigingsbesluit Subsidieregeling kinderopvang Brummen vast te stellen (D347163).

 

 

 

Artikel I De subsidieregeling Kinderopvang Brummen wordt als volgt gewijzigd.

A. Artikel 1 lid 2 bullit 5 wordt als volgt gewijzigd:

 

Oude tekst

Nieuwe tekst

- VVE-doelgroepkind: kinderen van 2,5 tot 4 jaar waarbij de jeugdarts of wijkverpleegkundige van het consultatiebureau Vérian een taalachterstand heeft geconstateerd en een VVE-indicatie heeft afgegeven.

- VVE-doelgroepkind: kinderen van 2,5 tot 4 jaar waarbij de jeugdarts of wijkverpleegkundige van het consultatiebureau Vérian een (risico) op taalachterstand heeft geconstateerd en een VVE-indicatie heeft afgegeven.

Artikel II Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 19 januari 2021.

M. Klos A.J. van Hedel

Secretaris burgemeester

Naar boven