Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2021, 221942omgevingsvergunningBesluit vergunning APV/BW 21066 Vogelsplein in Budel-Schoot verleend

De gemeente heeft op 7 juli 2021 een besluit genomen op de aanvraag voor een vergunning met zaaknummer APV/BW 21066, voor Kermis Stichting Jong Nederland Budel-Schoot op het Vogelsplein in Budel-Schoot. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Evenementenvergunning Kermis Stichting Jong Nederland Budel-Schoot, Vogelsplein in Budel-Schoot, 10 juli t/m 13 juli 2021.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders vangemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website van gemeente Cranendonck, www.cranendonck.nl. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 8 juli 2021 en bedraagt 6 weken. Tijdens deze termijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.