Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 220234andere vergunningGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan - Lemiers-Rijksweg (ongenummerd), Lemiers

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan op het perceel Lemiers-Rijksweg (ongenummerd) te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 681 (ontvangen 30-06-2021).

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.