Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingszaken, Brakeweg 67, 1671LP Medemblik

 

Op 30 juni 2021heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunningvoor het verwijderen en opnieuw bouwen van de schuur met functie wonen op het perceel Brakeweg 67, 1671LP Medemblik. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000275. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Naar boven