Besluitenlijst college 19 januari 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 19 januari 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Collegevoorstel Jaarprogramma VTH 2021

Openbare samenvatting: Het college heeft de volgende documenten vastgesteld: 1. het jaarprogramma toezicht en handhaving 2021; 2. het jaarprogramma vergunningen 2021; 3. de raadsinformatiebrief, waarmee de raad op de hoogte wordt gebracht van de jaarprogramma's.

Collegevoorstel gunning herontwikkeling Bosstraat 1 Moergestel

Openbare samenvatting: Het college heeft naar aanleiding van de openbare aanbestedingsprocedure besloten de herontwikkeling van de locatie Bosstraat 1 in Moergestel te gunnen aan Moeskops’ Bouwbedrijf B.V. uit Bergeijk.

 

Naar boven