Rectificatie adres: Jentjemeer te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210005)

Op 4 januari 2021 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het starten van een bedrijf.

 

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

 

Naar boven