Gemeenteblad van Rijssen-Holten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijssen-HoltenGemeenteblad 2021, 218637ander besluit van algemene strekkingRectificatie ivm niet aanleveren in het Staatsblad Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Rijssen, rood voor rood Biesterij 3” (24-6-2021)

 

Artikel 1  

Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Biesterij in Rijssen. Dit plan maakt planologisch 1 bedrijfswoning mogelijk ( 7461 PG).

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2020013-0401 en op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPB2020013-/NL.IMRO.1742.BPB2020013-0401/

U kunt het bestemmingsplan vanaf 15 juli 202 tot en met 26 augustus 2021 inzien bij het loket Ruimte of digitaal op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Er kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die op tijd zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar te maken. Beroep instellen kan vanaf de donderdag na terinzagelegging gedurende de genoemde termijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek om voorlopige voorziening schorst het besluit totdat op dat verzoek is beslist. Meer informatie over beroep vindt u op www.rijssen-holten.nl/beroep. Een geprinte versie is verkrijgbaar bij het loket Ruimte.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeenteRijssen-Holten

Namens deze,

A.C. Hofland

Burgemester

A.C. van Eck

Secretaris