Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 218457omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Pastoor Suidgeeststraat 4, 1606BJ Venhuizen

De gemeente heeft op5 juli 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000492 voor het verbreden van de verlaagde uitweg met 1,5 meter op locatie Pastoor Suidgeeststraat 4, 1606BJ Venhuizen. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • verleggen van een inrit/uitweg

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Drechterland, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 7 juli 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.