Gemeenteblad van Zuidplas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZuidplasGemeenteblad 2021, 21835Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Wollefoppenweg 107 in Zevenhuizen

Op 18 januari 2021 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Zuidplas besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met kenmerk 2020322724 voor het wijzigen van de voorgevel op de locatie Wollefoppenweg 107 in Zevenhuizen te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.