Onherroepelijk Bestemmingsplan Zuidrand Achtmaal

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het bestemmingsplan “Zuidrand Achtmaal ” onherroepelijk is geworden. Het plan betreft de bouw van 40 woningen in diverse categorieën aan de rand van de kern Achtmaal.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan , met de hierbij horende stukken, heeft vanaf 22 april 2021 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan per 4 juni 2021 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Naar boven