Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 216711omgevingsvergunningGemeente Medemblik, Verleende omgevingsvergunning, Aambeeld naast 2, Medemblik week 27

bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor, het realiseren van een laad- en loskuil en het aanleggen van een in- en/of uitrit

met verzenddatum 29-06-2021

 

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.