Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 216675omgevingsvergunningOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Deken van der Cammenweg 17, 5384 LV te Heesch

Datum ontvangst: 02-07-2021

 

Het bouwen van een carport

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 14 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze