Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 216599omgevingsvergunningOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Heibloemsedijk 8, 5473 TC te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 01-07-2021

 

Het vervangen van een stal door nieuwbouw en beperkte milieutoets

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 14 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze