Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 216480ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerpbestemmingsplan Buitenstad Zaltbommel

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitenstad Zaltbommel ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de voormalige scheepswerf ten westen van de binnenstad te ontwikkelen tot een aantrekkelijk woon- werk- en verblijfsgebied. De locatie ligt aan de Gamerschedijk 2 in Zaltbommel.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende documenten van donderdag 8 juli 2021 tot en met woensdag 8 september 2021 voor iedereen ter inzage.

De stukken bekijkt u via onze website www.zaltbommel.nl. De informatie vindt u onder bouwen en verbouwen / bestemmingsplannen.

Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket via 14 0418 of omgevingsloket@zaltbommel.nl. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

 

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze (opmerkingen) aan de gemeenteraad duidelijk maken. Wij ontvangen deze graag schriftelijk. Dit kan op twee manieren.

Elektronisch: info@zaltbommel.nl

Op papier: Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

In de zienswijze neemt u op: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze over gaat, uw naam en adres, datum, telefoonnummer, handtekening en de motivering van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor naar de afdeling Leefomgeving via 14 0418 en maak een afspraak.

Het identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0297.ZBMBP20190018-OW01.

 

Vragen?

Neemt u dan contact op met de afdeling Leefomgeving.