Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2021, 216317omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst melding evenement Burgemeester D. Kooimanweg 11, 1442 BZ Purmerend

Op 29 mei 2021 heeft de gemeente een melding evenement ontvangenvoor delocatie Burgemeester D. Kooimanweg 11, 1442 BZ Purmerend. De melding is geregistreerd onder zaaknummer A2021-0377. De melding betreft:

  • Evenement

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u over de ingekomenmelding telefonisch contact opnemen (0299- 452452, team Vergunningen).