Gemeenteblad van Ommen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OmmenGemeenteblad 2021, 216VerordeningenUitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,

 

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet;

Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de jeugdwet;

Gelet op artikel 10, artikel 13, lid 9 en artikel 29 van de “Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019”

Overwegende dat op grond van bovengenoemde artikelen het college nadere regels kan stellen;

 

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende bijlagen bij het op 29 oktober 2019 door hen vastgesteld Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019:

Bijlage 2: Vergoedingenlijst beschermd wonen regio IJssel-Vecht 2021;

Bijlage 3: De maximale persoonsgebonden budgetten (pgb) beschermd wonen 2021.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.