Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 215604omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst melding, Boerhaaveplein 7, 1611EP Bovenkarspel

Op 23 april 2021 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Boerhaaveplein 7, 1611EP Bovenkarspel. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000234. De melding betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.