Gemeenteblad van Gorinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemGemeenteblad 2021, 21478Beschikkingen | afhandelingGemeente Gorinchem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - plaatsen van zonnepanelen - Krijtstraat 12b, 12c, 12d en 12e, Gorinchem

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat de termijn voor het nemen van een besluit voor een omgevingsvergunning wordt verlengd eenmalig met zes weken:

Krijtstraat 12b, 12c, 12d en 12e

het plaatsen van zonnepanelen, activiteit bouwen