Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 21409Beschikkingen | aanvraag



Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning t.o. Oosterhavenstraat 32, Enkhuizen

Per abuis is op 23-12-2020 een onjuiste omschrijving gepubliceerd voor de locatie t.o. Oosterhavenstraat 32. Hierbij is gepubliceerd dat het om een vervanging van de steiger gaat. De juiste omschrijving is dat het om het verlengen van de steiger gaat.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 

Locatie: t.o. Oosterhavenstraat 32, Enkhuizen

Voor: het verlengen van de steiger

Datum ontvangst: 11 december 2020

 

Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Dat is pas mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de voor gemeente Enkhuizen gebruikelijke wijze.

In deze bekendmaking wordt aangegeven welk rechtsmiddel daartegen open staat.

 

Informatie over de aanvraag

Wilt u meer informatie of de aanvraag inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Enkhuizen, telefoonnummer 0228 – 360 100.