Precisering Stedenbouwkundig Plan woningbouw (SP) Máximapark, ParkZuid, blok 9

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat met ingang van 5 juli 2021 de Precisering SP woningbouw Máximapark, Park Zuid blok 9 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ligt.

 

De precisering spitst het Stedenbouwkundige Plan uit 2006 toe op de uitgifte van tien zelfbouwkavels gelegen in Blok 9 van ParkZuid in het Máximapark.

 

Inzage

U kunt de precisering inzien met ingang van 5 juli tot en met 2 augustus bij:

 

  • 1.

    Stadskantoor Utrecht (begane grond), Stadsplateau 1, Utrecht

Open maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur,

dinsdag en donderdag tot 20.00 uur

  • 2.

    Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Dorpsplein 1, Vleuten

Open maandag, woensdag en vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur,

dinsdag en donderdag tot 20.00 uur

 

Het plan is binnen de genoemde termijn tevens digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de website van de gemeente utrecht: www.utrecht.nl/Leidsche-rijn. Hier klikt u dan door naar de zelfbouwkavels Parkzuid onder het kopje Maximapark.

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de voorgenomen precisering schriftelijk indienen bij:

 

Burgemeester en Wethouders van Utrecht

T.a.v. Renzo Wittermans

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

S.v.p. op de envelop vermelden: ‘Zienswijze precisering SP woningbouw Máximapark, ParkZuid, blok 9’

U kunt geen zienswijzen indienen via e-mail.

Utrecht, 1 juli 2021

R. Wittermans,

projectmanager Gemeente Utrecht

Naar boven