Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 213318andere beschikkingBurgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het ophogen/egaliseren van grond aan de Waalbandijk 12 in Gameren. Zaaknummer: ODR2107647.

Burgemeester en wethouders ontvingen de aanvraag op 27-6-2021. De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het ophogen/egaliseren van grond op het adres Waalbandijk 12 in Gameren.

Het betreft een kennisgeving van een ingekomen aanvraag. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken.

 

Inzage/informatie

Voor de omgevingsvergunning neemt u contact op met het Omgevingsloket via mailadres: omgevingsloket@zaltbommel.nl.