Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 21313Beschikkingen | aanvraag



Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Nieuwe Bundersteeg sectie I 376 te Nistelrode

Datum ontvangst: 18-01-2021

 

Het plaatsen van een LOP stuw tbv beregenen

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 27 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze