Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het verplaatsen en realiseren van een uitrit op locatie Meirseweg 41 en 45, perceel ZDT02 R37 en R39 in Zundert

Op 30 juni 2021 heeft de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het verplaatsen en realiseren van een uitrit op locatie Meirseweg 41 en 45 perceel ZDT02 R37 en R39 in Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-003740. De aanvraag betreft:

  • Inrit/Uitweg

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven