Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 212540omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Lemiers-Rijksweg (ongenummerd) te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 681

Op 30 juni 2021 is een aanvraag ontvangen voor tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van tijdelijke verkoop van kersen op locatie Lemiers-Rijksweg (ongenummerd) te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 681. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-009428. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunningen@vaals.nl of telefoonnummer 043-3068568.