Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Bleekerweg 5 te Heusden

De wettelijke beslistermijn van de volgende aanvraag omgevingsvergunning is met 6 weken verlengd op genoemde datum:

 

Bleekerweg 5 te Heusden

het plaatsen van 3 units ten behoeve van 12 arbeidsmigranten (vervanging bestaande units) 01-07-2021

 

Naar boven