Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een ompakafdeling in de voormalige vrieszaal op locatie Beekzicht 13 in Zundert

Op 25 juni 2021 heeft de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een ompakafdeling in de voormalige vrieszaal op locatie Beekzicht 13 in Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-003653. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven