Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 212242omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 22 juni 2021 tot en met 29 juni 2021 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Stationsstraat 17, Zevenbergen

plaatsen van nieuwe ramen en veranderen van de roedeverdeling

28 juni 2021

langs A16, nabij knooppunt Zonzeel

realiseren toegangswegen en kappen houtopstanden tbv windturbines (van rechtswege)

23 juni 2021

Havenstraat 11A, Standdaarbuiten

veranderen van het gebruik van de schuur (van ‘agrarisch’ naar ‘ wonen’)

28 juni 2021

Industrieweg 15, Zevenbergen

realiseren van een verdiepingsvloer en uitgebouwde kantine op verdiepingshoogte in de bestaande bedrijfsloods

29 juni 2021

Wilhelminastraat 62, Fijnaart

wijzigen van de voorgevel

28 juni 2021

Dijkstraat 7, Zevenbergen

vergroten van een bovenwoning

28 juni 2021

Oliemolenstraat 8, Klundert

constructief wijzigen van de draagconstructie (het maken van een sparing in de muur tussen woonkamer en keuken)

28 juni 2021

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”