Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 212202omgevingsvergunningMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

 

- Voogdeweg 5 in Zevenbergschen Hoek

Melding Besluit lozen buiten de inrichting

’- t Ravelijn 37 in Klundert