Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 211979omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Breestraat 11, 1716DA Opmeer

Op 30 juni 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een aanvraag beschikking voor het her ontwikkelen van een museum naar woon- en zorgappartementen op het perceel Breestraat 11, 1716DA Opmeer. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000334. De aanvraag betreft:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.