Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 211Beschikkingen | afhandelingKennisgeving tijdelijke verkeersmaatregelen - gehele afsluiting van de Vroonlandsebrug te Rijnsaterwoude van 18 t/m 22 januari 2021 - GV 37160

Verzenddatum:22 december 2020

Op afspraak kunt u documenten die openbaar zijn komen inzien. Maak een afspraak via https://afspra-ken.kaagenbraassem.nl/internetafspraken voor het inzien en inhoudelijke vragen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de vermelde verzenddatum een bezwaar-schrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluitniet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek totschorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaar-schrift moet meegezonden worden.