Besluit privaatrechtelijke parkeertarieven ’s-Hertogenbosch 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch;

Gezien het voorstel met reg.nr. 11164824

Gelet op artikel 160, eerste lid, onder e, van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen: Besluit privaatrechtelijke parkeertarieven ’s-Hertogenbosch 2021

 

 

 

Artikel 1. Tarieven kortparkeren (incl. BTW)

 

transferia - Deutersestraat , Pettelaarpark , De Vliert

€ 4,50 per dag - inclusief max. 4 personen per bus of 4 leenfietsen

 

parkeergarages centrum | Wolvenhoek, Sint Josephstraat

€ 3,47 per 60 minuten

€ 20,00 maximum dagtarief

 

parkeergarages rand centrum | Paleiskwartier, Sint Jan, Stationsplein

€ 2,87 per 60 minuten

€ 20,00 maximum dagtarief

 

parkeergarages centrum en rand centrum | avond-, nacht-, zondagochtendperiode

€ 1,50 per 60 minuten

€ 7,50 maximum tarief in avond-, nacht-, zondagochtendperiode

avond-, nacht-, zondagochtendperiode:

avond van 18.00 tot 02.00 uur

koopavond (do en extra koopavonden): van 21.00 tot 02.00 uur

nacht van 02.00 tot 07.00 uur

zondag van 07.00 tot 12.00 uur

nieuwjaarsdag van 07.00 tot 12.00 uur

1e en 2e Paasdag van 07.00 tot 12.00 uur

1e en 2e Pinksterdag van 07.00 tot 12.00 uur

1e en 2e Kerstdag van 07.00 tot 12.00 uur

 

Artikel 2. Tarieven abonnementen (excl. BTW)

 

transferia | Deutersestraat , Pettelaarpark , De Vliert

abonnement hele week

€ 578,52 per jaar

 

abonnement maandag t/m vrijdag

€ 495,87 per jaar

 

parkeergarage Wolvenhoek

abonnement hele week | bewoners binnenstad

€ 739,34 per jaar

€ 191,28 per kwartaal

 

parkeergarage Sint Josephstraat

abonnement hele week | bewoners binnenstad

€ 739,34 per jaar

€ 191,28 per kwartaal

 

parkeergarage Sint Jan

abonnement hele week

€ 1.380,13 per jaar

€ 357,10 per kwartaal

 

abonnement maandag t/m vrijdag 07.00 – 19.00

€ 979,85 per jaar

 

abonnement hele week | bewoners binnenstad

€ 739,34 per jaar

€ 191,28 per kwartaal

 

parkeergarage Visstraat

abonnement hele week | bewoners binnenstad

€ 739,34 per jaar

€ 191,28 per kwartaal

 

abonnement maandag t/m vrijdag 17.00 – 09.00 + weekend | bewoners binnenstad

€ 421,93 per jaar

€ 109,16 per kwartaal

 

abonnement hele week | bedrijven binnenstad

€ 1.025,38 per jaar

 

abonnement winkeltijden: maandag t/m zaterdag 7.00 tot 19.00

+ koopavond tot 22.00 + zondag hele dag | bedrijven binnenstad

€ 880,97 per jaar

 

abonnement maandag t/m vrijdag 07.00 – 19.00 | bedrijven binnenstad

€ 702,79 per jaar

 

abonnement hele week | motoren

€ 209,86 per jaar

 

parkeergarage Keizerstraat

abonnement maandag t/m vrijdag 17.00 – 08.00 + weekend | bewoners binnenstad

€ 346,81 per jaar

€ 89,72 per kwartaal

 

parkeergarage Stationsplein

abonnement hele week | bewoners Stationsplein

€ 1.002,30 per jaar

€ 259,33 per kwartaal

 

abonnement hele week | bedrijven Stationsplein

€ 1.380,13 per jaar

 

abonnement maandag t/m vrijdag 07.00 – 19.00 | bedrijven Stationsplein

€ 979,85 per jaar

 

parkeergarage Paleiskwartier

abonnement hele week | bewoners Paleiskwartier zonder eigen parkeergelegenheid

€ 1.163,49 per jaar

€ 301,04 per kwartaal

 

abonnement maandag t/m vrijdag | bedrijven Paleiskwartier

€ 1.179,87 per jaar

 

abonnement maandag t/m vrijdag 17.00 – 09.00 + weekend | bewoners Paleiskwartier 2e auto

€ 354,21 per jaar

 

parkeergarage Museumkwartier

abonnement hele week | bewoners binnenstad

€ 1.263,99 per jaar

€ 321,33 per kwartaal

 

abonnement hele week | bedrijven binnenstad

€ 1.755,86 per jaar

 

 

Artikel 3. Slotbepalingen

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021.

  • 2.

    Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit privaatrechtelijke parkeertarieven ’s-Hertogenbosch 2021.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2021,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch;

De secretaris,

Drs. B. van der Ploeg

De burgemeester,

Drs. J.M.L.N. Mikkers

Naar boven