Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 21070Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een domino's pizzeria aan het Raadhuisplein 80, 6171 JC te Stein (O2021-008\0971165527)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-008\0971165527, ingekomen op 18 januari 2021 voor het oprichten van een domino's pizzeria gelegen aan het Raadhuisplein 80, 6171 JC te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.