Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 210010Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag evenementenvergunning - wielerwedstrijd Volta Limburg Classic - 18.07.2021

III. ONTVANGEN AANVRAGEN VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een evenementenvergunning zijn ontvangen:

  • -

    De wielerwedstrijd Volta Limburg Classic, georganiseerd door Stichting Organisatiecomité Hel van het Mergelland op 18.07.2021.

Inzage:

Deze aanvragen liggen tijdens de openingsuren van het gemeente­huis ter inzage bij het Klant Contact Centrum. Belanghebbenden kunnen ten aanzien van deze aanvragen tot uiterlijk 28.06.21 mondeling of schrifte­lijk hun zienswijze kenbaar maken bij Burgemeester en Wethou­ders. Zij kunnen daartoe contact opnemen met Sandra Schoenmaekers-Schoonbrood, tel. 043-306502.