Gemeenteblad van Altena

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AltenaGemeenteblad 2021, 209785Plannen | overigGemeente Altena – Woonvisie 2021-2025

De raad van de gemeente Altena, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

 

besluit:

 

  • 1.

    Vast te stellen de Woonvisie 2021-2025

  • 2.

    In te trekken de Woonvisie Land van Heusden en Altena

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 22 juni 2021

de voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

de raadsgriffier,

drs. S.J. Peet