Magistratenlaan 44, 46, 5223 MD te 's-Hertogenbosch, het aanbrengen van een led tekst BDO, omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanbrengen van een led tekst BDO

 

Adres of locatie: Magistratenlaan 44, 46, 5223 MD te 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het aanbrengen van een led tekst BDO

Aangevraagde activiteiten: Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo), Reclame (Art. 2.2 lid 1h,1i Wabo)

Kenmerknummer: WB00059458

Datum ontvangst: 28-6-2021

 

Bij een aangevraagde vergunning kunt u nog geen bezwaar indienen. Er moet eerst een beslissing worden genomen op de aanvraag om bezwaar te kunnen maken.

 

Naar boven