Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 209110Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - koppelen/verbinden van 2 bestaande dakkapellen - Vijlenberg 93, Vijlen

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het koppelen/verbinden van 2 bestaande dakkapellen op het perceel Vijlenberg 93 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 8554 (ontvangen 17-06-2021);

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.