Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 209106Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van het woonhuis en vergroten van de dakkapel - Vijlenberg 58, Vijlen

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het uitbreiden van het woonhuis en vergroten van de dakkapel op het perceel Vijlenberg 58 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 551 (ontvangen 08-06-2021);

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.