Aangevraagde omgevingsvergunning, Zwanenburg, Zonnepark de Groene energiecorridor, (Kavel HLM 03 AA 881), plaatsen van zonnepanelen of- collectoren, 15-01-2021, zaaknummer 4428599, olonummer 5747133. 

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.

Naar boven