Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 208005Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Zwartdriesstraat 2 6171 CC te Stein (O2021-132\0971176185)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-132\0971176185, ingekomen op 23 juni 2021 voor het kappen van bomen gelegen aan Zwartdriesstraat2 6171 CC te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Kappen

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.