Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 207242Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, nabij Fresiastraat 12, Hoogkarspel

Op 25 juni 2021 is een aanvraag ontvangen voor het vervangen van brug B0019 op locatie nabij Fresiastraat 12, Hoogkarspel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000748. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

  • uitvoeren van werkzaamheden, geen bouwwerkzaamheden zijnde

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Drechterland via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Drechterland