Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 207111Plannen | ruimtelijkBurgemeester en wethouders van Zaltbommel –ontwerp beeldkwaliteitplan Zaltbommel, Beersteeg-West

 

Voor het gebied van het bestemmingsplan Zaltbommel, Beersteeg-West zijn welstandscriteria opgesteld. De geldende welstandscriteria voor dit gebied wijzigen wij hiermee.

 

Inzage

De ontwerp-welstandscriteria ´Beeldkwaliteitplan Zaltbommel, Beersteeg-West’ liggen van donderdag 1 juli 2021 tot en met woensdag 11 augustus 2021ter inzage.

De stukken bekijkt u via onze website www.zaltbommel.nl. De informatie vindt u onder bouwen en verbouwen / bestemmingsplannen. Het beeldkwaliteitplan is tevens als bijlage bij deze publicatie gevoegd.

Ook kunt u deze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

 

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunnen bewoners en belanghebbenden van de gemeente Zaltbommel hun mening of opmerkingen (zienswijze) over de ontwerpwelstandscriteria aan ons (het college) laten weten. Wij ontvangen dit het liefst schriftelijk. Dit kan op twee manieren.

Elektronisch: info@zaltbommel.nl

Op papier: Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

In de zienswijze neemt u op: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze over gaat, uw naam en adres, datum, telefoonnummer, handtekening en de motivering van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor naar de afdeling Leefomgeving via 14 0418 en maak een afspraak.

 

Vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Leefomgeving.