Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2021, 20710Beschikkingen | aanvraagMelding Activiteitenbesluit, Industriepark 21 a te Leek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartiermaakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen:

- Industriepark 21 a te Leek, 9351 PA, BMD Advies Noord Nederland B.V., veranderingsmelding voor het wijzigen van de inrichtinghouder en de naam van de inrichting.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Westerkwartiermet telefoonnummer 14 0594