Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2021, 20622Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelreclame - Oldebertweg 77 b in Tolbert

Op 20 januari 2021 heeft de gemeente Westerkwartier een aanvraag ontvangen voor het aanbrengen van gevelreclame op locatie Oldebertweg 77 b in Tolbert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z202100202. De aanvraag betreft:

  • het bouwen van een bouwwerk

  • het op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.