Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 20586Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Moutheuvelsweg 49 6171 VH te Stein (O2021-009\0971165629)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-009\0971165629, ingekomen op 20 januari 2021 voor het oprichten van een woning gelegen aan Moutheuvelsweg 49 6171 VH te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Inrit \ Uitweg

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.