Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 205800Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan Zaltbommel, Beersteeg-West

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Zaltbommel, Beersteeg-West ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een hospice, een overloopparkeerplaats en 15 kleine huizen te realiseren.

De locatie ligt aan de Beersteeg in Zaltbommel.

Voor het plangebied van het bestemmingsplan Zaltbommel, Beersteeg-West is tevens een Beeldkwaliteitplan opgesteld. De geldende welstandscriteria worden hiermee gewijzigd. Het ontwerp-beeldkwaliteitplan ligt gedurende dezelfde periode als het ontwerpbestemmingsplan voor inspraak ter inzage.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende documenten van donderdag 1 juli 2021 tot en met woensdag 11 augustus 2021 voor iedereen ter inzage.

De stukken bekijkt u via onze website www.zaltbommel.nl. De informatie vindt u onder bouwen en verbouwen / bestemmingsplannen.

Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket via 14 0418 of omgevingsloket@zaltbommel.nl. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

 

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze (opmerkingen) aan de gemeenteraad duidelijk maken. Wij ontvangen deze graag schriftelijk. Dit kan op twee manieren.

Elektronisch: info@zaltbommel.nl

Op papier: Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

In de zienswijze neemt u op: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze over gaat, uw naam en adres, datum, telefoonnummer, handtekening en de motivering van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor naar de afdeling Leefomgeving via 14 0418 en maak een afspraak.

Het identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0297.ZBMBP20210001-OW01.

 

Vragen?

Neemt u dan contact op met de afdeling Leefomgeving.