Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 205698Beschikkingen | aanvraagIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning Stationslaan 15, Bovenkarspel

De aanvrager heeft de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ingetrokken:

 

Locatie: Stationslaan 15, Bovenkarspel

Voor: het aanbouwen van de woning

Datum ontvangst aanvraag: 24 maart 2021

 

Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen de intrekking van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u geen zienswijzen, bezwaar of beroep instellen.

 

Informatie

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Stede Broec, telefoonnummer 0228 – 510 111.