Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 205608Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Loo 5, 5388 SB te Nistelrode

Datum ontvangst: 24-06-2021

 

Verbouw woning

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 30 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze