Gemeenteblad van Duiven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenGemeenteblad 2021, 204711Beschikkingen | afhandelingGemeente Duiven - Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven,

gelet op artikel 102 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

  • I.

    De heer mr. drs. R.J. (Rutger) den Haan per 23 augustus 2021 aan te wijzen als gemeentesecretaris van de gemeente Duiven.

     

    De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van secretaris geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden in de arbeidsovereenkomst.

Aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven op 25 mei 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven

ing. C.J.(Chris) Papjes

secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes

burgemeester