Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 204395Beschikkingen | afhandelingBurgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ingetrokken omgevingsaanvraag voor het vergroten van een koelcel en het plaatsen van een WKK installatie aan de Hogeweg 10 in Nieuwaal. Zaaknummer: ODR2106086.

Burgemeester en wethouders hebben op 22-6-2021 een omgevingsaanvraag ingetrokken voor het vergroten van een koelcel en het plaatsen van een WKK installatie op het adres Hogeweg 10 in Nieuwaal.

Tegen een besluit tot intrekking van een omgevingsaanvraag staat voor derden geen rechtsmogelijkheid open.

 

Inzage/informatie

Voor de omgevingsvergunningen neemt u contact op met het Omgevingsloket via mailadres: omgevingsloket@zaltbommel.nl.

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken. Vermeld altijd de redenen van uw bezwaar. U stuurt uw bezwaarschrift binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit naar de gemeente. Dit kan per post of digitaal (via een formulier op de website).

 

Dit besluit treedt direct in werking, ook als u bezwaar maakt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan ook digitaal. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. Vraagt u een voorlopige voorziening aan, dan moet u griffierecht betalen.