Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2021, 202632Plannen | overigBeeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan ringvaart en ringdijk Haarlemmermeer’

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat op 10 juni 2021 het beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan ringvaart en ringdijk Haarlemmermeer’ is vastgesteld door de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Bij de vaststelling is tevens besloten dat het beeldkwaliteitsplan een onderdeel van en aanvulling is op de nota ‘Harmonisatie gemeentelijke voorschriften welstandsnota’s Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude’ van de gemeente Haarlemmermeer.

Het definitieve beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan heeft tot doel een gewenste uitstraling van zowel bebouwing als buitenruimte van de ringdijk en ringvaart te borgen. De welstandscommissie beoordeelt bouwplannen op basis van het beeldkwaliteitsplan.

Een beeldkwaliteitsplan is een beleidsregel. Tegen een beleidsregel is na vaststelling door de gemeenteraad geen bezwaar of beroep mogelijk.

De stukken zijn te raadplegen via:

https://haarlemmermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/8125e747-2290-40b5-8b30-c3bf90e44336